[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document ..ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป กลุ่มอำนวยการจะย้ายไปอยู่ที่ห้องประชุมมิตรภาพและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ย้ายไปอยู่ห้องประชุมไมตรีจิต นื่องจากจะทำการปรับปรุงสำนักงาน

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 607 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
 
Untitled Document
vtect วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย
vtectโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
vtectโรงเรียนอนุบาลโกญจนาท
vtectโรงเรียนอนุบาลร่มเกษ
vtectโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
vtectโรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจทั้งหมด>>

ประกาศสอบราคา ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านนาจารกล้วยน้อย ( 9 ) โดย finan
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 ( 56 ) โดย education
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ( 228 ) โดย person
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 3 ( 1467 ) โดย admin
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ( 281 ) โดย person
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ( 867 ) โดย person
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( 83 ) โดย private
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างคนพิการ ( 80 ) โดย private
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืื้้่นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ( 2008 ) โดย person
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ( 710 ) โดย person
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ( 568 ) โดย person
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.และ ผอ.ร.ร. สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 ( 312 ) โดย person
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ( 513 ) โดย education
ประชาสัมพันธ์ ข้อห้ามและการแต่งกาย การสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ( 303 ) โดย admin
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 1/2558 ( 720 ) โดย person


ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ( 578 )
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น และคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ ( 598 )
รายชื่อผู้เสนอผลงานคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ( 575 )
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดให้บริการกรณีพิเศษ สำหรับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อไปสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ( 413 )
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ( 710 )
การเลือกคณาจารย์ในคณะคุรุศาสตร์ หรือการศึกษา เป็นกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ( 362 )
ประชาสัมพันธ์หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ( 365 )
การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ( 515 )
การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำหรับผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ ๙ มาตรฐานตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด ( 572 )
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พ,ศ. ๒๕๕๖ ( 458 )
 


ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( 1630 ) โดย admin
ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ( 1549 ) โดย admin
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ( 675 ) โดย plan
ประกาศโรงเรียนบ้านวังเวิน เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ( 861 ) โดย admin
ประกาศ โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสพฐ.๔ (ส้วม ๔ ห้อง) ( 831 ) โดย admin
ประกาศโรงเรียนบ้านศรีวิชัย เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 802 ) โดย admin
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านมาย เรื่องสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา ( 993 ) โดย admin
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองฮาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ( 1156 ) โดย admin
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิชาการโรงเรียนดีระดับอำเภอ (ห้องประวัติศาสตร์) ( 1064 ) โดย admin
ประกาศโรงเรียนบ้านศรีวิชัย เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 679 ) โดย admin
 
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด =>>


 


 
 


<< มีนาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

 
 
เริ่มนับ 27 พ.ย. 2553
ผู้ใช้งานขณะนี้  5 IP
   ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
442 คน
สถิติเดือนนี้
4482 คน
สถิติปีนี้
35111 คน
สถิติทั้งหมด
637642 คน
(Show/hide IP)
 
OBECLMS
สพฐ.
สหวิชาดอทคอม
เอกสารแบบคำขอกุ้สหกรณ์ครุสกล
สสคบ
eoffice
Check E-mail obecmail
ยื่นยันระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP
จัดเก็บข้อมูล
พื้นที่สำหรับฝากเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3
ปฏิทินการรับนักเรียนปี 56
โรงเรียนดีศรีตำบล
รายละเอียดครุภัณฑ์ สพฐ. 56
sp-snk3
แบบสอบถามความพึงพอใจวังไกลกังวล
เว็บไซต์การจัดการเรียนรู้
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042791205  กลุ่มอำนวยการ
042792134  กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
042792131  กลุ่มบริหารงานบุคคล
042792132  กลุ่มนโยบายและแผน
042792118  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042792133  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
พัฒนาทำโดย : นายพนมพร มาตราช
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : admin_sakon3@sakonnakhon3.go.th