[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document   ..ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์สถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 สามารถติดต้อให้ความช่วยเหลือได้ที่ 081-2610459 042-792244 042-791190 042-792118เลขบัญชี 020218766218 ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี กองทุนดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3 ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป การจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรค่ารักษาพยาบาลจะโอนพร้อมเงินเดือน/ค่าจ้าง เริ่มตั้งแต่ ก.พ.60 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็ปประชาสัมพันธ์(แจ้งโรงเรียนในสังกัดรับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบแจ้งยอด กบข.ประจำปี2559 ณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ) และสามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนกรกฎาคม 2560 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net |

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 647 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
 
Untitled Document
vtect วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย
vtectโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
vtectโรงเรียนอนุบาลโกญจนาท
vtectโรงเรียนอนุบาลร่มเกษ
vtectโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
vtectโรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
  นายสุชาติ ศรีสุวรรณ   ผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0898417101
2
  นายจุฬา ชิณวงศ์   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0812610459
3
  นายสุพัฒน์ พรมวัง   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0879538411
4
  นายไตรทอง สืบเชื้องาม   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0849574633
5
  นางสุรางค์ คำมุข   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0872190001
6
  นายบรรจง ท้าวเพชร   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0817084800
7
  นายชัชวาล น้อยคำยาง   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0870204717
8
  นายศิริพงษ์ พาดี   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0823082288
9
  นายฉลอง เหง้าละคร   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0811190845
10
  นายอนุกูล ทองนุ้ย   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0812605828
11
  นายมงคล รุ่งสว่าง   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0897092538
12
  นายพิษณุ ภูลวรรณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   0818739056
13
  นายจรัส ไชยวารี   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   0872314348
14
  นายพุฒิวงศ์สิริ ไชยยศ   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   0865800524
15
  นายจำลอง ดาวเรือง   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   0898406082
16
  นางอาละดิลล์ พรหมสาขันธ์   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   0895767172
17
  นางจรัญญา สารสุข   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   0878675116
18
  นายกิตติศักดิ์ ณ นครพนม   รก. หน่วยตรวจสอบภายใน   0833636764

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042-792244 กลุ่มอำนวยการ
042-792135 หน้าห้อง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
042-792133 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
042-792134 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
042-792131 กลุ่มบริหารงานบริหารงานบุคคล
042-792118 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042-792132 กลุ่มนโยบายและแผน
พัฒนาทำโดย : นายถนัดชัย สุรภักดิ์
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : tha_spk@sakonnakhon3.go.th