[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document  ..สพป.สกลนคร เขต 3 ได้จัดการแข่งขันกีฬา 4 เขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ 23 ม.ค.58 ถ้าข้าราชการท่านใดจะติดต่อราชการเร่งด่วนให้โทรไปหาผอ.กลุ่มทุกกลุ่มได้ทันที  ||  ..ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่านตรวจสอบรายชื่อสมาชิก ชพค.ขาดส่งเงินชำระเงิน ซึ่งจะถอนชื่อในสิ้นเดือนมกราคม 2558 ถ้าขาดส่งให้ไปชำระในสิ้นเดือนมกราคม 2558 นี้ ซึ่งอยู่ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 || ..ประชาสัมพันธ์ สามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนธันวาคม 2557 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net  || ..แจ้งการหัก สสคบ. ประจำเดือน ธ.ค. 2557 แยกเป็น ค่าสงเคราะห์ศพ จำนวน 2 ราย และค่าบำรุงรายปี 30 บาท รวมเป็น 230 บาท  ||  .. ประชาสัมพันธ์ การกรอกข้อมูลผลคะแนนการทดสอบ Pre-O-NET ทางเว็บไซต์ รายละเอียดคลิกที่นี้  || ด่วน  แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไม่สำเนาสื่อ eDLTV ให้นำ Harddisk เข้ามาก๊อบปี้สื่อได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ||  ..แจ้งผู้มีความประสงค์ขอยื่นกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี พ.ศ.2558 สามารถยื่นเอกสารคำขอกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 4 ธันวาคม 2557 ที่กลุ่มอำนวยการ (ดาวโหลดเอกสารได้ในระบบ AMSS++ ที่ ศธ 04144/ว 2931 ลว.14 พ.ย. 57) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 042-792244 หรือ 093-3715649 

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 605 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[ dfghfjtyrtrtrtrtrt ]

 
 
Untitled Document
vtect วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย
vtectโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
vtectโรงเรียนอนุบาลโกญจนาท
vtectโรงเรียนอนุบาลร่มเกษ
vtectโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
vtectโรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
  นายสุชาติ ศรีสุวรรณ   ผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0898417101
2
  นายจุฬา ชิณวงศ์   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0812610459
3
  นายสุพัฒน์ พรมวัง   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0879538411
4
  นายไตรทอง สืบเชื้องาม   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0849574633
5
  นางสุรางค์ คำมุข   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0872190001
6
  นายบรรจง ท้าวเพชร   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0817084800
7
  นายชัชวาล น้อยคำยาง   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0870204717
8
  นายศิริพงษ์ พาดี   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0823082288
9
  นายฉลอง เหง้าละคร   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0811190845
10
  นายอนุกูล ทองนุ้ย   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0812605828
11
  นายมงคล รุ่งสว่าง   รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3   0897092538
12
  นายพิษณุ ภูลวรรณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   0818739056
13
  นายจรัส ไชยวารี   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   0872314348
14
  นายพุฒิวงศ์สิริ ไชยยศ   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   0865800524
15
  นายจำลอง ดาวเรือง   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   0898406082
16
  นางอาละดิลล์ พรหมสาขันธ์   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   0895767172
17
  นางจรัญญา สารสุข   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   0878675116
18
  นายกิตติศักดิ์ ณ นครพนม   รก. หน่วยตรวจสอบภายใน   0833636764

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042791205  กลุ่มอำนวยการ
042792134  กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
042792131  กลุ่มบริหารงานบุคคล
042792132  กลุ่มนโยบายและแผน
042792118  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042792133  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
พัฒนาทำโดย : นายพนมพร มาตราช
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : tungkaya@outlook.com