[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document   ..ประชาสัมพันธ์ สามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนธันวาคม 2559 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net |

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 641 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
 
Untitled Document
vtect วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย
vtectโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
vtectโรงเรียนอนุบาลโกญจนาท
vtectโรงเรียนอนุบาลร่มเกษ
vtectโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
vtectโรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
12 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 21 ครั้ง.
9 ก.ค. 2559 : ประกาศ/ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
8 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติในการสอบผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ของ สพป.สกลนคร เขต 3 ในวันที่ 9 กรฎาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ของ สพป.สกลนคร เขต 3 ในวันที่ 9 กรฎาคม 2559 อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบได้ เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้สอบ และปากกาสีดำหรือน้ำเงิน เท่านั้น
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 19 ครั้ง.
8 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผังอาคารสอบธุรการโรงเรียน สังกัด สพป. สกลนคร เขต 3
ผังอาคารสอบธุรการโรงเรียน สังกัด สพป. สกลนคร เขต 3
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 4 ครั้ง.
8 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผังอาคารและห้องสอบธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3
ประชาสัมพันธ์แผนผังห้องสอบธุรการโรงเรียน
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
7 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 1 ครั้ง.
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ธ.ก.ส.จังหวัดสกลนคร เชิญชวนสนับสนุนเกษตรกร โดยการช่วยซื้อซื้อข้าวหอมมะลิ ตรา A-Rice เพื่ออุปโภคบริโภค
ธ.ก.ส.จังหวัดสกลนคร เชิญชวนสนับสนุนเกษตรกร โดยการช่วยซื้อซื้อข้าวหอมมะลิ ตรา A-Rice เพื่ออุปโภคบริโภค (เอกสารแนบท้าย)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (เอกสารแนบท้าย)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน \"ออกเสียงประชามติ\" (นอกเขตจังหวัด) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน "ออกเสียงประชามติ" (นอกเขตจังหวัด) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. (เอกสารแนบท้าย)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำเพลงประจำจังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร เชิญชวนผู้ประพันธ์เพลง เจ้าของบทเพลงและผู้สนใจส่งบทเพลงเข้าร่วมคัดเลือกเป็นเพลงประจำจังหวัดสกลนคร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดคำขวัญ หัวข้อ \"คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย\"
ประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย" รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 2 ครั้ง.
4 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 36 ครั้ง.
1 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน
สถิติจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 23 ครั้ง.
30 มิ.ย. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านพุทธรักษา เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
ประกาศโรงเรียนบ้านพุทธรักษา เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มิ.ย. 2559 : ประกาศ/ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
20 มิ.ย. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการ \"พัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่\"
ด้วยสมาคมพัฒนาครูไทย จัดการประชุมสัมมนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจสู่การปฏิรูปการศึกษาไทยทั้งระบบและการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มิ.ย. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านพุทธรักษา เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
ประกาศโรงเรียนบ้านพุทธรักษา เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 มิ.ย. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 15 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/93 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042-792244 กลุ่มอำนวยการ
042-792135 หน้าห้อง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
042-792133 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
042-792134 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
042-792131 กลุ่มบริหารงานบริหารงานบุคคล
042-792118 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042-792132 กลุ่มนโยบายและแผน
พัฒนาทำโดย : นายพนมพร มาตราช
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : admin_sakon3@sakonnakhon3.go.th