[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document   ..ขอเชิญครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนละ 1 ท่าน เข้ารับการอบรมโครงการอบรมครูวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในวันที่ 20 ส.ค.57 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3  ||  ..ประชาสัมพันธ์ สามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนกรกฎาคม 2557 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net || ..ประชาสัมพันธ์ ด้วยขณะนี้มีธนาคารกรุงไทย มีรถเคลื่อนที่ให้บริการแก่ลูกค้า เป็นรถตู้โมบายให้รับการบริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 589 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[ admin ]

 
 
Untitled Document
vtect วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย
vtectโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
vtectโรงเรียนอนุบาลโกญจนาท
vtectโรงเรียนอนุบาลร่มเกษ
vtectโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
vtectโรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
23 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.) รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 สพป.สกลนคร เขต 3
สนง.ลส.สพป.สกลนคร เขต 3 แจ้งเลื่อนการฝึกอบรม ผ.บ.ช.ล.ส.สำรอง รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 พ.ค. 2557 : เพิ่มข่าวคุรุสภา
การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗
การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด
ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ได้จัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมกระยวนการคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นักเรียนระดับภูมิภาค ประจำปี 2557
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จะจัดให้มีการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นักเรียนระดับภูมิภาค ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสาร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสุขภาพประจำปี
หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีคณะแพทย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่หน่วยงานต่าง ๆ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม xMind เพื่อการวางแผนกลยุทธ์
แต่งต้้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม xMind เพื่อการวางแผนกลยุทธ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2557
การรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2557
2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 4 ครั้ง.
15 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557
ด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 พ.ค. 2557 : เพิ่มข่าวคุรุสภา
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๗
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
7 พ.ค. 2557 : เพิ่มข่าวคุรุสภา
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
7 พ.ค. 2557 : เพิ่มข่าวคุรุสภา
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓ เรื่อง รายชื่อผู้ไดัรับการคัดเลือกรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓ เรื่อง รายชื่อผู้ไดัรับการคัดเลือกรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
2 พ.ค. 2557 : เพิ่มข่าวคุรุสภา
การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗
การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
2 พ.ค. 2557 : เพิ่มข่าวคุรุสภา
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
2 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการโ่อนเงินเรียนฟรี 15 ปี ตามประมาณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
แจ้งการโ่อนเงินเรียนฟรี 15 ปี ตามประมาณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
1 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้สนใจประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาตื (คอบช.)
เชิญชวนผู้สนใจประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาตื (คอบช.)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง ให้ส่งคำร้อยขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ ให้สพป.สน.3 ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2557
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/71 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042791205  กลุ่มอำนวยการ
042792134  กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
042792131  กลุ่มบริหารงานบุคคล
042792132  กลุ่มนโยบายและแผน
042792118  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042792133  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
พัฒนาทำโดย : นายพนมพร มาตราช
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : admin@sakonnakhon3.go.th