[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document   ..ประชาสัมพันธ์ สามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนกรกฎาคม 2559 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net |

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 636 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
 
Untitled Document
vtect วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย
vtectโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
vtectโรงเรียนอนุบาลโกญจนาท
vtectโรงเรียนอนุบาลร่มเกษ
vtectโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
vtectโรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
16 ก.พ. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.พ. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.พ. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.(โรงเรียนสุจริต)รุ่นที่ 3
หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.(โรงเรียนสุจริต)รุ่นที่ 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ม.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสกลนคร ขอเชิญชวนชาวจังหวัดสกลนครเข้าร่วมโครงการ \"หมู่บ้าน 3 ธรรม สกลนคร\"
จังหวัดสกลนคร ขอเชิญชวนชาวจังหวัดสกลนครเข้าร่วมโครงการ "หมู่บ้าน 3 ธรรม สกลนคร" รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ม.ค. 2559 : เพิ่มข่าวคุรุสภา
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2559
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ม.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้บริหารดาวน์โหลดรายงานการประชุมรองผู้อำนวยการ สพป./ผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์/ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 1 /2559
แจ้งผู้บริหารดาวน์โหลดรายงานการประชุมรองผู้อำนวยการ สพป./ผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์/ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 1 /2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ม.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการห้ามจำหน่าย - ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และห้ามสูบบุหรี่
จังหวัดสกลนคร ได้กำหนดจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ประจำปี 2559 ในวันที่ 17 - 23 มกราคม 2559 ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โดยกำหนดให้เป็นงานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ จังหวัดสกลนคร จึงขอความร่วมมือประชาชนที่มาร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ม.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ม.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 9
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 9 จำนวน 2 เล่ม ได้จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน ให้แก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่าย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ม.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 8
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 จำนวน 2 เล่ม ได้จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน ให้แก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่าย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ม.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กรอบระยะเวลาและกิจกรรมดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดกรอบระยะเวลาและกิจกรรมในการดำเนินการ "เส้นทางสู่ประชามติ" (ROAD TO REFERENDUM:R2R) เพื่อเป็นการเตรียมการและเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการวางแผนโครงการและกิจกรรมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ม.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเริ่มการสอนในวันที่ 23 มกราคม 2559
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเริ่มการสอนในวันที่ 23 มกราคม 2559 ตามเอกสารแนบท้าย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ม.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักเรียนส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในหัวข้อ \"กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว\" ปีที่ 3
ขอเชิญชวนนักเรียนส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในหัวข้อ "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" ปีที่ 3 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเยาวชนในระดับประถมศึกษาแล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ม.ค. 2559 : เพิ่มข่าวคุรุสภา
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ประจำอำเภอวานรนิวาส
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ประจำอำเภอวานรนิวาส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ม.ค. 2559 : เพิ่มข่าวคุรุสภา
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ประจำอำเภออากาศอำนวย
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ประจำอำเภออากาศอำนวย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ม.ค. 2559 : เพิ่มข่าวคุรุสภา
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ประจำอำเภอคำตากล้า
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ประจำอำเภอคำตากล้า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ม.ค. 2559 : เพิ่มข่าวคุรุสภา
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ประจำอำเภอบ้านม่วง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ประจำอำเภอบ้านม่วง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ม.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดสรรเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม
การจัดสรรเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ม.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางด้านการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ม.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับบริจาคโลหิต
อำเภอวานรนิวาส ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานมาร่วมบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่อำเภอวานรนิวาส ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส (หลังใหม่)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/90 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042-792244 กลุ่มอำนวยการ
042-792135 หน้าห้อง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
042-792133 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
042-792134 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
042-792131 กลุ่มบริหารงานบริหารงานบุคคล
042-792118 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042-792132 กลุ่มนโยบายและแผน
พัฒนาทำโดย : นายพนมพร มาตราช
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : admin_sakon3@sakonnakhon3.go.th