[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document ..ประชาสัมพันธ์ สามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนตุลาคม 2558 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 621 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
 
Untitled Document
vtect วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย
vtectโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
vtectโรงเรียนอนุบาลโกญจนาท
vtectโรงเรียนอนุบาลร่มเกษ
vtectโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
vtectโรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
26 ส.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัีมพัมธ์กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558
ประชาสัีมพัมธ์กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ส.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมฟังประชุมสัมมนาทางวิชาการ \"เหลียวหลัง แลหน้าการปฏิรูปการศึกษาไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์\" โดยนายตวง อันทะไชย ประธานคระกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุ
ขอเชิญเข้าร่วมฟังประชุมสัมมนาทางวิชาการ "เหลียวหลัง แลหน้าการปฏิรูปการศึกษาไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์" โดยนายตวง อันทะไชย ประธานคระกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ส.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยจังหวัดสกลนครจึงให้เผยแพร่ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตามเอกสาร "ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การดำเนินเรื่องร้องทุกข์"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ส.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประพันธ์เพลงชิงเงินรางวัล
ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์สู่โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคคลที่เห็นเหมาะสมส่งเข้าร่วมประกวดการประพันธ์เพลงภายใน วันที่ 25 ตุลาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ส.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในสังกัด กรอกข้อมูลสำรวจนักเรียนที่มีผลการเรียน ระดับ 0 ปีการศึกษา 2557
ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในสังกัด กรอกข้อมูลสำรวจนักเรียนที่มีผลการเรียน ระดับ 0 ปีการศึกษา 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ส.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร รร.โพนงามศึกษา
ขอความอนุขอความอนุเคราะห์วิทยากร รร.โพนงามศึกษา ประชุมค่ายเยาวชนคนดีศรีสกล วันที่ 11 ส.ค. 58
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ส.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง \"ครูเพื่อศิษย์\" สู่ความเป็นครูวิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ครูเพื่อศิษย์" สู่ความเป็นครูวิชาชีพ บรรยายโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
10 ส.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 ส.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมชมภาพยนต์ เรื่อง ละติจูดที่ 6 แบบหมู่คณะ
ขอเชิญเข้าร่วมชมภาพยนต์ เรื่อง ละติจูดที่ 6 แบบหมู่คณะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ส.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการ (Operation System) พร้อระบบปฎิบัติการ
สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการ(Operation System) พร้อระบบปฎิบัติการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ส.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การแสดงกายกรรมคณะมณฑลเสฉวน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างเดือน พ.ย.58 - มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การแสดงกายกรรมคณะมณฑลเสฉวน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างเดือน พ.ย.58 - มี.ค. 59
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ส.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตามกฎหมายอื่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ส.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การยื่นตำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558
การยื่นตำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ส.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มติ อ.ก.ค.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พิจารณารับย้ายข้าราชการครู
มติ อ.ก.ค.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พิจารณารับย้ายข้าราชการครู
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
3 ส.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้บริหารดาวน์โหลด รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2558
แจ้งผู้บริหารดาวน์โหลด รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสัมมนาวิชาการ \"การเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว7 หรือ ว17\" โดยชมรมพัฒนาวิทยาฐานะครูอีสาน (ชวอ.)
การประชุมสัมมนาวิชาการ "การเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว7 หรือ ว17" โดยชมรมพัฒนาวิทยาฐานะครูอีสาน (ชวอ.) ตามเอกสารแนบท้าย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ก.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการ\"การประกวดตราสัญญลักษณ์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง:Anti Corruption Museum)\"
ประชาสัมพันธ์โครงการ"การประกวดตราสัญญลักษณ์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง:Anti Corruption Museum)"สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร ขอประชาสัมพันธ์มายังสถานศึกษาของท่านเพื่อเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ข้าร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ก.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2558 ของโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ)
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2558 ของโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ก.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร รร.โพนงามศึกษา
เรียน ผอ.รร.โพนงามศึกษา แจ้งขอความอนุเคราะห์วิทยากร รร.โพนงามศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ก.ค. 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมนนาวิชาการ \"ศาสตร์และศิลป์การเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทย\" วันอังคารที่ 28 ก.ค. 2558
โครงการสัมนนาวิชาการ "ศาสตร์และศิลป์การเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทย" วันอังคารที่ 28 ก.ค. 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042791205  กลุ่มอำนวยการ
042792134  กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
042792131  กลุ่มบริหารงานบุคคล
042792132  กลุ่มนโยบายและแผน
042792118  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042792133  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
พัฒนาทำโดย : นายพนมพร มาตราช
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : admin_sakon3@sakonnakhon3.go.th