[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document   ..ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์สถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 สามารถติดต้อให้ความช่วยเหลือได้ที่ 081-2610459 042-792244 042-791190 042-792118เลขบัญชี 020218766218 ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี กองทุนดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3 ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป การจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรค่ารักษาพยาบาลจะโอนพร้อมเงินเดือน/ค่าจ้าง เริ่มตั้งแต่ ก.พ.60 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็ปประชาสัมพันธ์(แจ้งโรงเรียนในสังกัดรับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบแจ้งยอด กบข.ประจำปี2559 ณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ) และสามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนกรกฎาคม 2560 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net |

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 647 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
 
Untitled Document
vtect วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย
vtectโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
vtectโรงเรียนอนุบาลโกญจนาท
vtectโรงเรียนอนุบาลร่มเกษ
vtectโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
vtectโรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ชื่อ : นายจุฬา ชิณวงศ์
ตำแหน่ง : ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
กลุ่ม : ทำเนียบผู้บริหาร
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายไตรทอง สืบเชื้องาม
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
กลุ่ม : ทำเนียบผู้บริหาร
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุรางค์ คำมุข
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
กลุ่ม : ทำเนียบผู้บริหาร
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอนุกูล ทองนุ้ย
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
กลุ่ม : ทำเนียบผู้บริหาร
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายฉลอง เหง้าละคร
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
กลุ่ม : ทำเนียบผู้บริหาร
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพลชัย ชุมปัญญา
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
กลุ่ม : ทำเนียบผู้บริหาร
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายศิริพงษ์ พาดี
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
กลุ่ม : ทำเนียบผู้บริหาร
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายถนัดชัย สุรภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3
กลุ่ม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-871906

ชื่อ : นายพุฒิวงศ์สิริ ไชยยศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
กลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพันทอง สิทธิวัง
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ทำเนียบผู้บริหาร
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 : กลุ่มนโยบายและแผน
6 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
8 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
10 : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042-792244 กลุ่มอำนวยการ
042-792135 หน้าห้อง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
042-792133 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
042-792134 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
042-792131 กลุ่มบริหารงานบริหารงานบุคคล
042-792118 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042-792132 กลุ่มนโยบายและแผน
พัฒนาทำโดย : นายถนัดชัย สุรภักดิ์
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : tha_spk@sakonnakhon3.go.th