[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document     ..ประชาสัมพันธ์ สามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนมิถุนายน 2558 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 618 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[ admin ]

 
 
Untitled Document
vtect วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย
vtectโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
vtectโรงเรียนอนุบาลโกญจนาท
vtectโรงเรียนอนุบาลร่มเกษ
vtectโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
vtectโรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม : โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน
รายละเอียด :

      นายเสนอ  ทองจีน  ผอ.สพป.สกลนครเขต 3  เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน   สืบเนื่องจากว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ครูปฏิบัติธรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในสถานปฏิบัติธรรมของแต่ละศาสนาที่ตนนับถือ  ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดสรรงบประมาณให้กับ  สพป.สกลนคร เขต 3  ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนขึ้น  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

2. เพื่อให้ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนเป็นแกนนำในการนำความรู้และประสบการณ์ทีได้รับ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพได้ 
โพสโดย: นายทรสวรรค์ อ้วนละมัย
ภาพโดย: นายทรสวรรค์ อ้วนละมัย
จำนวนเข้าชม : 702 ครั้ง
โพสเมื่อ : วันที่ /
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
 
 

5 อันดับล่าสุด

      การอบรมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการขององค์คณะบุคคล ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2558 ณ สพป.นครพนม เขต 1 และโรงแรมเดอะริเวอร์ อ.เมือง จ.นครพนม 29 มิถุนายน 2558
      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี Googles apps for education สำหรับเครือข่ายวิทยากรแกนนำ ระหว่างวันที่ 27-28 มิย. 2558 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ 29 มิถุนายน 2558
      นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ไปเป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี /
      นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ไปเป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า /
      นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ไปร่วมประชุมสามัญประจำ 2558 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม อำเภออากาศอำนวย /
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042791205  กลุ่มอำนวยการ
042792134  กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
042792131  กลุ่มบริหารงานบุคคล
042792132  กลุ่มนโยบายและแผน
042792118  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042792133  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
พัฒนาทำโดย : นายพนมพร มาตราช
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : admin_sakon3@sakonnakhon3.go.th