[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Amazing Slider
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document   ..ประชาสัมพันธ์ สามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนมิถุนายน 2559 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net |

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 635 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[ admin ]

 
 
Untitled Document
vtect วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย
vtectโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
vtectโรงเรียนอนุบาลโกญจนาท
vtectโรงเรียนอนุบาลร่มเกษ
vtectโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
vtectโรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม : โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน
รายละเอียด :

      นายเสนอ  ทองจีน  ผอ.สพป.สกลนครเขต 3  เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน   สืบเนื่องจากว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ครูปฏิบัติธรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในสถานปฏิบัติธรรมของแต่ละศาสนาที่ตนนับถือ  ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดสรรงบประมาณให้กับ  สพป.สกลนคร เขต 3  ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนขึ้น  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

2. เพื่อให้ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนเป็นแกนนำในการนำความรู้และประสบการณ์ทีได้รับ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพได้ 
โพสโดย: นายทรสวรรค์ อ้วนละมัย
ภาพโดย: นายทรสวรรค์ อ้วนละมัย
จำนวนเข้าชม : 932 ครั้ง
โพสเมื่อ : วันที่ /
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
 
 

5 อันดับล่าสุด

      เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมนางสุรางค์ คำมุข รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการสอนของครูเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน” ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้า-นาแต้ 23 กรกฎาคม 2559
      เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ดร.บัณฑิต ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ กรณีปกติ งวดที่ 2 ประจำปีงประมาณ 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 14 กรกฎาคม 2559
      เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สน.3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานการประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 08 กรกฎาคม 2559
      เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ ณ โรงเรียนคำปลาฝานาทวี ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 08 กรกฎาคม 2559
      เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สน.3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานการประชุมผู้ประสานงานประจำจังหวัดเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมใจใส สพป.สกลนคร เขต 3 08 กรกฎาคม 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042-792244 กลุ่มอำนวยการ
042-792135 หน้าห้อง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
042-792133 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
042-792134 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
042-792131 กลุ่มบริหารงานบริหารงานบุคคล
042-792118 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042-792132 กลุ่มนโยบายและแผน
พัฒนาทำโดย : นายพนมพร มาตราช
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : admin_sakon3@sakonnakhon3.go.th