คณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว

โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยวขอขอบพระคุณคณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 นำโดยผอ.วิเลิศ พรไธสง ดร.มยุรี อุ่นวิเศษ และศน.ปริญญา อุปลา

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*