รร.บ้านกุดเรือคำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านกุดเรือคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล.๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*