เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ “พุธเช้าข่าวเขต” ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ” พุธเช้าข่าวเขต” ครั้งที่ 9 ประจำวันที่ 30 พ.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสายใย โดย สพป.สกลนคร เขต 3 ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำต่อเนื่องทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อเป็นการรายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำเสนอ
เนื้อหาสาระ ผลงานครูและนักเรียนในสังกัด เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแจ้งนโยบายและข้อราชการต่าง ๆ เพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน นำสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสพป.สกลนคร เขต 3 ที่ดี ต่อไป.

 

About วริศรา พูนเจริญผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3