เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 3

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำโดยนายมงคล รุ่งสว่าง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมคณะ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการในการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ รายการ “พุธเช้าข่าวเขต” สพป.สกลนคร เขต 3 ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยเน้นย้ำเพื่อเป็นการมอบนโยบายและข้อราชการต่างๆ ให้กับบุคลากรในสังกัดได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจนและตรงประเด็น

About วริศรา พูนเจริญผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3