เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ประจำของชาติ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหลังหอประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำของชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไป พร้อมให้หน่วยงานรักษาภูมิทัศน์ภายในสำนักงานให้มีความร่มรื่น โดย สพป.สกลนคร เขต 3 ปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 8 ต้น

About วริศรา พูนเจริญผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3