นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต เป็นประธานการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพ ที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฎ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์) โดยเป็นการมอบนโยบาย และข้อราชการต่าง ๆ ในการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์เครือข่ายฯ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 การประชุมพบปะครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรึกษาหารือ และรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายฯ อีกด้วย.

About วริศรา พูนเจริญผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3