สพป.สกลนคร เขต 3 โดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ “รายการพุธเช้าข่าวเขต” ครั้งที่ 8 ประจำวันพุธที่ 23 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสายใย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ กับรายการ “พุธเช้าข่าวเขต” ครั้งที่ 8 ประจำวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สน.3 โดยมีคณะผู้บริหารและคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรายการ เพื่อเป็นการ
นำเสนอเนื้อหาสาระ ผลงานครูและนักเรียนในสังกัด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแจ้งนโยบายและข้อราชการต่าง ๆ ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนในสังกัดได้ รับทราบข้อมูลได้ชัดเจนและตรงประเด็น และสามารถรับชมเทปบันทึกการประชุมย้อนหลังผ่าน App Youtube ช่อง “สพป.สกลนคร เขต 3” และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับชมครั้งนี้ ที่ www.gg.gg/9md9r เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาระบบที่ดีในครั้งถัดไป.

About วริศรา พูนเจริญผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3