เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับ ด.ช.วัจพล สีกา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในสังกัด สพป.สกลนครเขต 3 ที่บ้านพักอาศัยเกิดเหตุไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับ ด.ช.วัจพล สีกา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในสังกัด สพป.สกลนครเขต 3 ที่บ้านพักอาศัยเกิดเหตุไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร สร้างความเสียหายทั้งหลังและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 5,000 บาท และจะมอบเงินช่วยเหลืออีกครั้งหลังปิดรับบริจาค โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการดูแลเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3