เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธาน การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ภายในสำนักงาน สพป.สกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการมอบนโยบายการทำงานปรับแผนการทำงานเร่งพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป.

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธาน การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ภายในสำนักงาน สพป.สกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการมอบนโยบายการทำงานปรับแผนการทำงานเร่งพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป.

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3