เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมรับฟังการประชุม ทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนส์ กับ รายการ ” พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ ” พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2562 ประจำวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 09.00 น. โดยรับฟัง ณ ห้องประชุมสายใย

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนส์ กับ รายการ ” พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ ” พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2562 ประจำวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 09.00 น. โดยรับฟัง ณ ห้องประชุมสายใย
สพป.สกลนคร เขต 3 โดยสาระสำคัญ ช่วง ศาสตร์พพระราชา / เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู และการแจ้งข้อราชการจาก สพฐ. ARMY SUMMER CAMP 2019, ครูดีไม่มีอบายมุข และคำสั่งทางปกครองและการอุทธรณ์ คำสั่งปกครอง.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3