เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อม ด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมออกกำลังด้วยการเต้นแอโรบิคทุกวันพุธของสัปดาห์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมออกกำลังด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้มีเวลาในการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง อันจะส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธผลที่ดีต่อไป.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3