เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการภายในโรงเรียนบ้านขัวสูงสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการภายในโรงเรียนบ้านขัวสูงสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยพบว่าอาคารเรียน 1 หลัง ซึ่งใช้เป็นห้องเรียนและห้องสมุดมีความชำรุดเสียหาย เนื่องจากมีอายุการใช้งานกว่า 50 ปี และเคยประสบอุทกภัยอย่างนักเมื่อช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียน และครูได้ จึงควรแจ้งการรื้อถอนต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3