เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

โดย นายเริ่ม เหลาสิทธิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด เปิดเผยว่า “ในนามของฝ่ายจัดการอบรม ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมทุกคน รู้สึกขอบพระคุณท่านประธานในการมามอบความรู้ในการอบรมครั้งนี้ พร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป การอบรมดังกล่าว มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 132 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร”

ด้าน ดร.ชนาธิป กล่าวว่า “จากการรับฟังรายงานดังกล่าว นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ดีเพื่อให้ข้าราชการครูมีความรู้ความเข้าในการจัดทำหลักสูตรการกำหนดหน่วยการเรียนรู้ ทำแผนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงานต่อไป”

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3