เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นายไตรทอง สืบเชื้องาม รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมรับการตรวจเยี่ยมและรับฟังนโยบายจาก นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในการออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นายไตรทอง สืบเชื้องาม รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมรับการตรวจเยี่ยมและรับฟังนโยบายจาก นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในการออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3