Author Archives: admin

–> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ป ...

Read More »

->>ประกาศ ศธจ.จังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

ประกาศ ศธจ.จังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ ...

Read More »

งบทดลองเดือนมกราคม 2563

งบทดลองเดือนมกราคม 2563

Read More »

งบทดลองเดือนธันวาคม 2562

งบทดลองเดือนธันวาคม 2562

Read More »

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2562

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2562  

Read More »

รร ชุมชนบ้านโพธิ์ตากมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนจำนวน 18 คน คนละ 1,000 บาทวันนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้น้องๆมุ่งมั่นในการเรียน

รร ชุมชนบ้านโพธิ์ตากมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที ...

Read More »

งบทดลองเดือนตุลาคม 2562

งบทดลองเดือนตุลาคม 2562

Read More »

-> ประกาศ สพป.สกลนคร เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารประกอบ จำนวน 2 รายการ

ประกาศ สพป.สกลนคร เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารป ...

Read More »

-> ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ การสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าโครงการพั ...

Read More »

งบทดลอง เดือนกันยายน 2562

งบทดลอง เดือนกันยายน 2562

Read More »