Author Archives: กลุ่ม

สัญญาซื้อขายระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาและระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2561

สัญญาซื้อขายระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของส ...

Read More »

สัญญาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สัญญาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโคร ...

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอ ...

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาและระบบปฏิบัติการ (Operating System) ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอ ...

Read More »

ประกาศเผยเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศเผยเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร ...

Read More »

เอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)

เอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่ ...

Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ์ต่อพ่ว ...

Read More »

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาและระบบปฎิบัติการ (Operating System)พร้อมโปรแกรมสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ...

Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาและระบบปฎิบัติการ (Operating System)พร้อมโปรแกรมสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2561

  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการ ...

Read More »

ประกาศเเผนจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาและระบบปฎิบัติการ (Operating System)พร้อมโปรแกรมสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเเผนจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรี ...

Read More »