ภารกิจ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบ NT เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายจุ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการพิจารณาประเมินเอกสารผลงานโรงเรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร ไ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3/ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เข้าร่วมรับฟัง พุธเช้าข่าว ร.ร. และ พุธเช้าข่าว สพฐ.

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ. ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จากคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ออกกำลังกายตามโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธของสัปดาห์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2561 เวลา 07.30 – 09.00 น. โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. จากห้องประชุมสายใย สพป.สน.3

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2561

เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. สพป.สกลนคร เขต 3 ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ณ หน้าอาคารหลังใหม่ สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. สพป.สกลนค ...

Read More »

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมสนามติวการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2560 ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองสนม

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายจุฬา ช ...

Read More »