ภารกิจ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ณ ห้องประชุมประดับเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 3

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจุฬา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ “พุธเช้าข่าวเขต” ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ประจำของชาติ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้า-นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจุฬา ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 โดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ “รายการพุธเช้าข่าวเขต” ครั้งที่ 8 ประจำวันพุธที่ 23 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสายใย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป ...

Read More »

นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สน.3 พร้อมคณะ นิเทศการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านดงบัง

นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สน.3 พร้อมคณะ นิเทศกา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สน.3 พร้อมคณะนิเทศติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนบ้านตาด

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ. ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน ...

Read More »