News

ข่าวประชาสัมพันธ์

->>การเฝ้าระวังภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน

ด้วย  กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ เรื่อง การเริ่มต้น ...

Read More »

->> ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

ด้วย  ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัด ...

Read More »

->>สำรวจข้อมูลครูผู้ป่วยดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

สำรวจข้อมูลครูผู้ป่วยดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  สิ ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

-> มาตราการป้องกันการทุจริต ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่

มาตราการป้องกันการทุจริต ในการสรรหาและเลือกสรรเป็น ...

Read More »

-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ป ...

Read More »

-> สรุปจำนวนผู้สมัครการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปจำนวนผู้สมัคร การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานรา ...

Read More »

->> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

->> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...

Read More »

–> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ป ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »