ทำเนียบผู้บริหาร


นายชนาธิป  สำเริง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3


นายไตรทอง  สืบเชื้องาม
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3

 


นางสุรางค์  คำมุข
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3

 


นายฉลองเหง้าละคร
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3