ทำเนียบผู้บริหาร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นายทินกร อินทะนาม
นายทินกร  อินทะนาม
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 081-9756496
E-Mail : thinnakhon@sakonnakhon3.go.th


นายไตรทอง  สืบเชื้องาม
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 084-0032139
E-Mail : tritong@sakonnakhon3.go.th


นางสุรางค์  คำมุข
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 095-1691401
E-Mail : surang@sakonnakhon3.go.th

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3