ทำเนียบผู้บริหาร


นายทินกร  อินทะนาม
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 081-9756496
E-Mail : thinnakhon@sakonnakhon3.go.th


นายไตรทอง  สืบเชื้องาม
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 084-0032139
E-Mail : tritong@sakonnakhon3.go.th


นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 062-2364264
E-Mail : nanpapat@sakonnakhon3.go.th

นายสกุณ แก้วพิกุล
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 080-0106336
E-Mail : kaika51@sakonnakhon3.go.th

 

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3