ทำเนียบผู้บริหาร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นายทินกร อินทะนาม
นายทินกร  อินทะนาม
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3


นายไตรทอง  สืบเชื้องาม
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3

 


นางสุรางค์  คำมุข
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3