[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Amazing Slider
Untitled Document   ..ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป การจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรค่ารักษาพยาบาลจะโอนพร้อมเงินเดือน/ค่าจ้าง เริ่มตั้งแต่ ก.พ.60 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็ปประชาสัมพันธ์(แจ้งโรงเรียนในสังกัดรับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบแจ้งยอด กบข.ประจำปี2559 ณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ) และสามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนมีนาคม 2560 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net |

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 646 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
 
Untitled Document
vtect วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย
vtectโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
vtectโรงเรียนอนุบาลโกญจนาท
vtectโรงเรียนอนุบาลร่มเกษ
vtectโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
vtectโรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม : นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบถุงพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จ.สกลนคร นำโดย พ.ต.ท.ภานุฤทธิ์ แสงแข รอง ผกก.ตชด.23 จำนวน 20 ชุด
รายละเอียด :

 

                                นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบถุงพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จ.สกลนคร นำโดย พ.ต.ท.ภานุฤทธิ์ แสงแข รอง ผกก.ตชด.23 จำนวน  20 ชุด ในวันที่ 23 มกราคม  2560 หอประชุมศาลากลางน้ำ

รายชื่อเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส เพื่อขอรับถุงพระราชทาน จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 23

1.      ด.ช.วัชระ  มุงธิราช                                    ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม          

2.      ด.ช.กฤติกุล  อุดารักษ์                                ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม

3.      ด.ญ.ลัดดาวรรณ  ปิยะวงศ์                        ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า

4.      ด.ญ.ประภาพรรณ  บุญชาญ                      ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อน – นาฮี

5.      ด.ช.เกียรติศักดิ์  เอาะเบาะ                          ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงาม-สามัคคี

6.      ด.ญ.ปริตา  แสนกล้า                                 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร

7.      ด.ญ.ชุติมา  เทวะเส                                   ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร

8.      ด.ช.อมรฤทธิ์  สมบูรณ์                               ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง

9.      ด.ญ.ศิริรัตน์  จันทะพันธ์                             ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา

10.   ด.ช.ภูมิมรินทร์  กาสัง                                ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ

11.  ด.ช.นรินทร  สะหะสี                                  ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย

12.  ด.ช.พิริยา    วิเศษทรัพย์                             ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ

13.  ด.ญ.ลัดดา  โพธิ์ศรีหิรัญ                            ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองสนม

14.  ด.ญ.อินธิรา  บัวกอ                                    ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้า-นาแต้

15.  ด.ญ.สิริยาภรณ์  กงบุผา                             ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพด-หนองบัวสิม

16.  ด.ญ.อรกานต์  แสนครุต                             ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย

17.  ด.ญ.นัทชวี  แตรประสิทธิ์                           ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด

18.  ด.ญ.กันตนา  สีมาเพชร                              ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ

19.  ด.ช.ตะวัน  แก้วกะรังจัน                             ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง

20.  ด.ญ.ภัทธิยา  ตันเพ็ง                                  ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่งห้วยหลัว

 

รายชื่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จังหวัดสกลนคร

1.      พ.ต.ท.ภานุฤทธิ์  แสงแข                            รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23

2.      ร.ต.อ.คุณพัฒน์   อุปชา                             รักษาราชการแทนผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23

3.      ร.ต.ท.กฤษฎา  แสงจันทร์                          รองสารวัตรกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23

4.      ด.ต.ชัยชนะ  ภูอุภัย                                   ผู้บังคับหมู่ กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23

5.      ส.ต.ท.สราวุฒิ  สุราช                                ผู้บังคับหมู่ กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23

สามารถดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ :-

https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-3-488106898012128/photos/?tab=album&album_id=719479098208239 
โพสโดย: นางสาววริศรา พูนเจริญผล
ภาพโดย: นางสาววริศรา พูนเจริญผล
จำนวนเข้าชม : 681 ครั้ง
โพสเมื่อ : วันที่ 23 มกราคม 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th
www.sakonnakhon3.go.th

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
 
 

5 อันดับล่าสุด

      เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครูบรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ 24 มิถุนายน 2560
      เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นาย ฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3ได้รับหมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย 15 มิถุนายน 2560
      เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.เพรชบูรณ์ เขต 2 และคณะในการมาศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมมิตรภ 15 มิถุนายน 2560
      นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบถุงพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จ.สกลนคร นำโดย พ.ต.ท.ภานุฤทธิ์ แสงแข รอง ผกก.ตชด.23 จำนวน 20 ชุด 23 มกราคม 2560
      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์พิชิต O-Net ชั้น ป.6 และ ม.3 ระหว่างวันที่ 23-27 ม.ค. 60 ณ รร.อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) 23 มกราคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135

042-792244 กลุ่มอำนวยการ
042-792135 หน้าห้อง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
042-792133 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
042-792134 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
042-792131 กลุ่มบริหารงานบริหารงานบุคคล
042-792118 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042-792132 กลุ่มนโยบายและแผน

พัฒนาทำโดย : นายพนมพร มาตราช
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : admin_sakon3@sakonnakhon3.go.th