slid1
01
02
04
03
สุขาดี
slid1
slid1
slid1
slid1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

------> เด็กสกล 3 เรียนดี มีความสุข <------

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 | .....แจ้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างทุกตำแหน่ง สามารถ Download รายละเอียดเงินเดือนรายบุคคล เดือนมิถุนายน 2567 ได้แล้วที่ระบบ E-Salary
boss1
ข่าว ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้บริหาร

จดหมายข่าว สพป.สกลนคร เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สกลนคร เขต 3
การเผยแพร่บทคัดย่อ "แนวทางการบริหารเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3" ของนายนรงณ์ เห็นหลอด
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบที่ 2)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567
การขอทราบผลคะแนน บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
งบทดลอง มีนาคม 2567
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2567
งบทดลอง มกราคม 2567
งบทดลอง ธันวาคม 2566
งบทดลอง พฤศจิกายน 2566
งบทดลอง ตุลาคม 2566
การประเมินภายนอกรอบ 5 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุจริต

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
บริการสำนักงานออนไลน์ E-Service
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Big data
โรงเรียนในสังกัด
0
ครู/บุคลากรในสังกัด
0
นักเรียนในสังกัด
0
บุคลากร สพป.สน3
0
โรงเรียนขนาดเล็ก
0
โรงเรียนขยายโอกาส
0
ขั้นตอน การขอรับบริการ

การขอรับบริการบำเหน็จ บำนาญปกติ 
การขอหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย 
ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ราชการ 
ขั้นตอนการบริการให้คำปรึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 
ขั้นตอนการรับบริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ขั้นตอนการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร 
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสถานศึกษา 
ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) 
ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย/ธกส. 

ผลงานวิชาการ E-BOOK

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา
แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา สพฐ.
แนวทาง-DMC-2566
แผนปฎิบัติการประจำปี 2567
ป้องกันการตั้งครรภ์
คู่มือโครงการอาหารกลางวัน
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA2567
คู่มือนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ข่าวกิจกรรมจากโรงเรียนในสังกัด

ข่าวการศึกษาอัพเดท!!!

หน่วยงาน/เว็บไซต์การศึกษาที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top