บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายถนัดชัย สุรภักดิ์

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบอร์โทรศัพท์ 081-8719062
Email : thanatchai@sakonnakhon3.go.th

นายพนมพร มาตราช

พนักงานราชการ ครูผู้สอน ช่วยราชการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบอร์โทรศัพท์ 081-8554913
Email : admin_sakon3@sakonnakhon3.go.th

นางสาวกรกนก สุรภักดิ์

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบอร์โทรศัพท์ 062-8959135
Email : namekkn12sr@gmail.com 

Scroll to Top