ติดต่อเรา

🏫  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
       ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส
       เลขที่ 530 หมู่ที่ 5 ถนนเดื่อเจริญ ตำบลวานรนิวาส
       อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120

☎️  โทรศัพท์ 042-792131-135
📠  โทรสาร 042-791205
🌏   https://www.sakonnakhon3.go.th

📧   sarabun@sakonnakhon3.go.th

โทรศัพท์ติดต่อกลุ่มภายใน
ต่อ 101 กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 102 กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 103 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 104 กุล่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 105 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 106 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ / หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 107 กลุ่มพัฒนาครูฯ / กลุ่ม DLICT
ต่อ 108 กลุ่มกฏหมายและคดี

แผนที่เดินทางมายัง สพป.สกลนคร เขต 3
Scroll to Top