แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ​

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษสกลนคร เขต 3

ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่รหัส smis 10 หลักโรงเรียน อำเภอลิงค์แผนบริหารการศึกษาหมายเหตุ
147030001บ้านกุดเรือคำวานรนิวาสคลิกที่นี่
247030002บ้านจำปาดงวานรนิวาสคลิกที่นี่
347030003บ้านห้วยน้ำเที่ยงดงป่าแดงวานรนิวาสคลิกที่นี่
447030004บ้านขัวก่ายวานรนิวาสคลิกที่นี่
547030005บ้านขามวานรนิวาสคลิกที่นี่
647030006บ้านวังเวินวานรนิวาสคลิกที่นี่
747030007บ้านส้งเปือยวานรนิวาสคลิกที่นี่
847030008บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ววานรนิวาสคลิกที่นี่
947030009บ้านโคกถาวรวานรนิวาสคลิกที่นี่
1047030010บ้านคอนศรีบะสะแบงวานรนิวาสคลิกที่นี่
1147030011บ้านนาโพธิ์วานรนิวาสคลิกที่นี่
1247030012บ้านคำเจริญวานรนิวาสคลิกที่นี่
1347030013บ้านคูสะคามวานรนิวาสคลิกที่นี่
1447030014บ้านหนองปลาหมัดบัวงามวานรนิวาสคลิกที่นี่
1547030015บ้านโคกแสงวานรนิวาสคลิกที่นี่
1647030016บ้านเดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสคลิกที่นี่
1747030017บ้านขุนภูมิวานรนิวาสคลิกที่นี่
1847030018บ้านยางคำวานรนิวาสคลิกที่นี่
1947030019บ้านโนนแพงวานรนิวาสคลิกที่นี่
2047030020ชุมชนบ้านโพธิ์ตากวานรนิวาสคลิกที่นี่
2147030021บ้านวังหว้าวานรนิวาสคลิกที่นี่
2247030022บ้านนาอวนน้อยวานรนิวาสคลิกที่นี่
2347030023บ้านโคกกลางวานรนิวาสคลิกที่นี่
2447030024บ้านโคกสว่างวานรนิวาสคลิกที่นี่
2547030025ท่าศรีไคลวิทยาคมวานรนิวาสคลิกที่นี่
2647030026บ้านธาตุตาลเดี่ยววานรนิวาสคลิกที่นี่
2747030027บ้านหนองตากวยหนองนาแซงวานรนิวาสคลิกที่นี่
2847030028บ้านท่าเยี่ยมโนนคอมวานรนิวาสคลิกที่นี่
2947030029บ้านหนองฮางวานรนิวาสคลิกที่นี่
3047030030บ้านโนนแต้วานรนิวาสคลิกที่นี่
3147030031บ้านกุดจิกวานรนิวาสคลิกที่นี่
3247030032บ้านหนองขุ่นนาคำวานรนิวาสคลิกที่นี่
3347030033บ้านหนองม่วงวานรนิวาสคลิกที่นี่
3447030034บ้านดอนมุยหนองแฝกวานรนิวาสคลิกที่นี่
3547030035บ้านกุดเรือวานรนิวาสคลิกที่นี่
3647030036บ้านหนองแสงคำวานรนิวาสคลิกที่นี่
3747030037บ้านนาซอวานรนิวาสคลิกที่นี่
3847030038บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยาวานรนิวาสคลิกที่นี่
3947030039บ้านดอนยานางวานรนิวาสคลิกที่นี่
4047030040บ้านหินเหิบวานรนิวาสคลิกที่นี่
4147030041บ้านสุวรรณคีรีวานรนิวาสคลิกที่นี่
4247030042บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์วานรนิวาสคลิกที่นี่
4347030043บ้านโพธิ์ชัยแหลมทองวานรนิวาสคลิกที่นี่
4447030044บ้านปลาหลายวานรนิวาสคลิกที่นี่
4547030045บ้านนาง่ามเล้าวานรนิวาสคลิกที่นี่
4647030046อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)วานรนิวาสคลิกที่นี่
4747030047บ้านวังบงวานรนิวาสคลิกที่นี่
4847030048ชุมชนขัวสูงสวรรค์วานรนิวาสคลิกที่นี่
4947030049บ้านโนนอุดมวานรนิวาสคลิกที่นี่
5047030050บ้านดอนแดงวานรนิวาสคลิกที่นี่
5147030051บ้านแก้งวานรนิวาสคลิกที่นี่
5247030052บ้านโคกสะอาดวานรนิวาสคลิกที่นี่
5347030053บ้านศรีวิชัยวานรนิวาสคลิกที่นี่
5447030054บ้านห้วยแสงวานรนิวาสคลิกที่นี่
5547030055บ้านห้วยหินลาดวานรนิวาสคลิกที่นี่
5647030056บ้านห้วยหินวานรนิวาสคลิกที่นี่
5747030057บ้านโนนทับช้างวานรนิวาสคลิกที่นี่
5847030058บ้านวังเยี่ยมวานรนิวาสคลิกที่นี่
5947030059บ้านโพนสวางวานรนิวาสคลิกที่นี่
6047030060บ้านหนองแวงวานรนิวาสคลิกที่นี่
6147030061บ้านโนนเจริญศิลป์วานรนิวาสคลิกที่นี่
6247030062บ้านนาบัววานรนิวาสคลิกที่นี่
6347030063บ้านโคกก่องหนองแวงวานรนิวาสคลิกที่นี่
6447030064บ้านนาจารวานรนิวาสคลิกที่นี่
6547030065บ้านตาดโตนวานรนิวาสคลิกที่นี่
6647030066บ้านบะป่าคาวานรนิวาสคลิกที่นี่
6747030067บ้านน้ำบุ้นวานรนิวาสคลิกที่นี่
6847030068บ้านเชียงเพ็งวานรนิวาสคลิกที่นี่
6947030069บ้านทุ่งโพธิ์วานรนิวาสคลิกที่นี่
7047030070บ้านหนองสนมวานรนิวาสคลิกที่นี่
7147030071บ้านโพนแพงวานรนิวาสคลิกที่นี่
7247030072บ้านโนนชนะสังคมวานรนิวาสคลิกที่นี่
7347030073บ้านนาคอยวานรนิวาสคลิกที่นี่
7447030074บ้านก่อวานรนิวาสคลิกที่นี่
7547030075บ้านบะนกทาวานรนิวาสคลิกที่นี่
7647030076บ้านนายมวานรนิวาสคลิกที่นี่
7747030077บ้านวังโพนวานรนิวาสคลิกที่นี่
7847030078บ้านอินทร์แปลงวานรนิวาสคลิกที่นี่
7947030079บ้านโคกก่องคูสะคามวานรนิวาสคลิกที่นี่
8047030080อนุบาลคำตากล้าคำตากล้าคลิกที่นี่
8147030081บ้านหนองพอกน้อยคำตากล้าคลิกที่นี่
8247030082บ้านหนองเหมือดเมี่ยงคำตากล้าคลิกที่นี่
8347030083บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญคำตากล้าคลิกที่นี่
8447030084บ้านแสนสุขสามัคคีคำตากล้าคลิกที่นี่
8547030085บ้านสันติสุขสระแก้วคำตากล้าคลิกที่นี่
8647030086ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์คำตากล้าคลิกที่นี่
8747030087บ้านหนองแสงดงอีบ่างคำตากล้าคลิกที่นี่
8847030088บ้านดอนคำคำตากล้าคลิกที่นี่
8947030089บ้านนาแต้คำตากล้าคลิกที่นี่
9047030090แพดพิทยารัตน์คำตากล้าคลิกที่นี่
9147030091บ้านตาดคำตากล้าคลิกที่นี่
9247030092บ้านกุดจานคำตากล้าคลิกที่นี่
9347030093บ้านดงบังคำตากล้าคลิกที่นี่
9447030094บ้านดงอีด่อยคำตากล้าคลิกที่นี่
9547030095บ้านหนองบัวสิมคำตากล้าคลิกที่นี่
9647030096บ้านนาถ่อนคำตากล้าคลิกที่นี่
9747030097เพียพิทยาพัฒน์คำตากล้าคลิกที่นี่
9847030098บ้านท่างามคำตากล้าคลิกที่นี่
9947030100บ้านดงห้วยเปลือยบ้านม่วงคลิกที่นี่
10047030101นาข่าวิทยาบ้านม่วงคลิกที่นี่
10147030102บ้านหนองลาดบ้านม่วงคลิกที่นี่
10247030103บ้านหนองท่มท่ากระดันบ้านม่วงคลิกที่นี่
10347030104บ้านซ่อมดู่บ้านม่วงคลิกที่นี่
10447030105บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์บ้านม่วงคลิกที่นี่
10547030106บ้านด่านสมบูรณ์บ้านม่วงคลิกที่นี่
10647030107ขาวสง่าเจริญวิทย์บ้านม่วงคลิกที่นี่
10747030108บ้านดงหม้อทองบ้านม่วงคลิกที่นี่
10847030109บ้านคำยางบ้านม่วงคลิกที่นี่
10947030110บ้านดงเหนือบ้านม่วงคลิกที่นี่
11047030111บ้านดอนแดงคำอ้อบ้านม่วงคลิกที่นี่
11147030112บ้านท่าช้างเจริญไพศาลบ้านม่วงคลิกที่นี่
11247030113คำปลาฝานาทวีบ้านม่วงคลิกที่นี่
11347030114บ้านหนองแอกดอนสวรรค์บ้านม่วงคลิกที่นี่
11447030115บ้านน้ำจั้นบ้านม่วงคลิกที่นี่
11547030116บ้านโนนไทยบ้านม่วงคลิกที่นี่
11647030117บ้านสามแยกพิทักษ์บ้านม่วงคลิกที่นี่
11747030118บ้านโนนสะอาดนาเหมือดบ้านม่วงคลิกที่นี่
11847030119ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯบ้านม่วงคลิกที่นี่
11947030120บ้านพุทธรักษาบ้านม่วงคลิกที่นี่
12047030121บ้านคำภูทองบ้านม่วงคลิกที่นี่
12147030122สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยบ้านม่วงคลิกที่นี่
12247030123บ้านลึมบองบ้านม่วงคลิกที่นี่
12347030124บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81บ้านม่วงคลิกที่นี่
12447030125บ้านหว้านสหวิทยาบ้านม่วงคลิกที่นี่
12547030126บ้านสรศรีบ้านม่วงคลิกที่นี่
12647030127บ้านจารบ้านม่วงคลิกที่นี่
12747030128บ้านดงยางบ้านม่วงคลิกที่นี่
12847030129อนุบาลบ้านม่วงบ้านม่วงคลิกที่นี่
12947030130ประชานาดอกไม้บ้านม่วงคลิกที่นี่
13047030131ชุมชนบ้านมายบ้านม่วงคลิกที่นี่
13147030132นาจานกล้วยน้อยบ้านม่วงคลิกที่นี่
13247030133บ้านหนองบ่อโนนสว่างบ้านม่วงคลิกที่นี่
13347030134บ้านโพธิ์ชัยบ้านม่วงคลิกที่นี่
13447030135บ้านบ่อแดงบ้านม่วงคลิกที่นี่
13547030136บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรีบ้านม่วงคลิกที่นี่
13647030137บ้านคำลอดพื้นบ้านม่วงคลิกที่นี่
13747030138บ้านนาดูนนาดีบ้านม่วงคลิกที่นี่
13847030139บ้านโนนแสบงบ้านม่วงคลิกที่นี่
13947030140ชุมชนบ้านห้วยหลัวบ้านม่วงคลิกที่นี่
14047030141บ้านห้วยทรายบ้านม่วงคลิกที่นี่
14147030142บ้านเหล่าผักใส่บ้านม่วงคลิกที่นี่
14247030143บ้านท่าก้อนอากาศอำนวยคลิกที่นี่
14347030144บ้านดอนแดงอากาศอำนวยคลิกที่นี่
14447030145บ้านท่าควายอากาศอำนวยคลิกที่นี่
14547030146บ้านนาหวายอากาศอำนวยคลิกที่นี่
14647030147บ้านโพนก่ออากาศอำนวยคลิกที่นี่
14747030148บ้านโนนสวรรค์อากาศอำนวยคลิกที่นี่
14847030149บ้านสงเปือยอากาศอำนวยคลิกที่นี่
14947030150บ้านนากะทาดอากาศอำนวยคลิกที่นี่
15047030151บ้านนาฮีอากาศอำนวยคลิกที่นี่
15147030152บ้านบะหว้าอากาศอำนวยคลิกที่นี่
15247030153บ้านบะยาวอากาศอำนวยคลิกที่นี่
15347030154บ้านวังม่วงอากาศอำนวยคลิกที่นี่
15447030155บ้านเม่นน้อยอากาศอำนวยคลิกที่นี่
15547030156บ้านดงสารอากาศอำนวยคลิกที่นี่
15647030157บ้านเสาวัดอากาศอำนวยคลิกที่นี่
15747030158บ้านท่าแร่ดงปลาอากาศอำนวยคลิกที่นี่
15847030159บ้านดงเสียวอากาศอำนวยคลิกที่นี่
15947030160บ้านดงมะกุ้มอากาศอำนวยคลิกที่นี่
16047030161ชุมชนบ้านโพนงามอากาศอำนวยคลิกที่นี่
16147030162ชุมชนบ้านกลางนาโนอากาศอำนวยคลิกที่นี่
16247030164บ้านคึมอากาศอำนวยคลิกที่นี่
16347030165บ้านเซือมอากาศอำนวยคลิกที่นี่
16447030166บ้านแพงใหญ่อากาศอำนวยคลิกที่นี่
16547030167บ้านข้าวแป้งอากาศอำนวยคลิกที่นี่
16647030168บ้านกุดจอกน้อยอากาศอำนวยคลิกที่นี่
16747030169บ้านโคกไม้ล้มอากาศอำนวยคลิกที่นี่
16847030170บ้านวาใหญ่อากาศอำนวยคลิกที่นี่
16947030171บ้านวาน้อยอากาศอำนวยคลิกที่นี่
17047030172บ้านหนองบัวแดงอากาศอำนวยคลิกที่นี่
17147030173บ้านกุดจอกอากาศอำนวยคลิกที่นี่
17247030174บ้านหนองสามขาอากาศอำนวยคลิกที่นี่
17347030175บ้านถ้ำเต่าอากาศอำนวยคลิกที่นี่
17447030176บ้านนาดอกไม้อากาศอำนวยคลิกที่นี่
17547030177บ้านหนองผืออากาศอำนวยคลิกที่นี่
17647030178บ้านดอนทอยอากาศอำนวยคลิกที่นี่
17747030179บ้านนายออากาศอำนวยคลิกที่นี่
17847030180บ้านหนองตาไก้อากาศอำนวยคลิกที่นี่
17947030181บ้านดอนแดงเม่นใหญ่อากาศอำนวยคลิกที่นี่
18047030182บ้านอากาศอากาศอำนวยคลิกที่นี่
18147030183บ้านนาเมืองอากาศอำนวยคลิกที่นี่
Scroll to Top