เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ลำดับรหัส Smis 8 หลักรหัสโรงเรียน 10 หลักโรงเรียน
1470300011047540284บ้านกุดเรือคำ
2470300021047540288บ้านจำปาดง
3470300031047540293บ้านห้วยน้ำเที่ยงดงป่าแดง
4470300041047540318บ้านขัวก่าย
5470300051047540319บ้านขาม
6470300061047540320บ้านวังเวิน
7470300071047540321บ้านส้งเปือย
8470300081047540322บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว
9470300091047540323บ้านโคกถาวร
10470300101047540249บ้านคอนศรีบะสะแบง
11470300111047540250โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
12470300121047540291บ้านคำเจริญ
13470300131047540285บ้านคูสะคาม
14470300141047540287บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
15470300151047540289บ้านโคกแสง
16470300161047540260บ้านเดื่อศรีคันไชย
17470300171047540261บ้านขุนภูมิ
18470300181047540262บ้านยางคำ
19470300191047540263บ้านโนนแพง
20470300201047540264ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
21470300211047540317บ้านวังหว้า
22470300221047540313บ้านนาอวนน้อย
23470300231047540314บ้านโคกกลาง
24470300241047540315บ้านโคกสว่าง
25470300251047540316ท่าศรีไคลวิทยาคม
26470300261047540308บ้านธาตุตาลเดี่ยว
27470300271047540309บ้านหนองตากวยหนองนาแซง
28470300281047540310บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม
29470300291047540311บ้านหนองฮาง
30470300301047540312บ้านโนนแต้
31470300311047540254บ้านกุดจิก
32470300321047540255บ้านหนองขุ่นนาคำ
33470300331047540258บ้านหนองม่วง
34470300341047540247บ้านดอนมุยหนองแฝก
35470300351047540297บ้านกุดเรือ
36470300361047540299บ้านหนองแสงคำ
37470300371047540294บ้านนาซอ
38470300381047540295บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
39470300391047540296บ้านดอนยานาง
40470300401047540251บ้านหินเหิบ
41470300411047540248บ้านสุวรรณคีรี
42470300421047540252บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์
43470300431047540253บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง
44470300441047540256บ้านปลาหลาย
45470300451047540257บ้านนาง่ามเล้า
46470300461047540245อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
47470300471047540246บ้านวังบง
48470300481047540265ชุมชนขัวสูงสวรรค์
49470300491047540266บ้านโนนอุดม
50470300501047540267บ้านดอนแดง
51470300511047540268บ้านแก้ง
52470300521047540269บ้านโคกสะอาด
53470300531047540270บ้านศรีวิชัย
54470300541047540272บ้านห้วยแสง
55470300551047540301บ้านห้วยหินลาด
56470300561047540302บ้านห้วยหิน
57470300571047540303บ้านโนนทับช้าง
58470300581047540304บ้านวังเยี่ยม
59470300591047540305บ้านโพนสวาง
60470300601047540300บ้านหนองแวง
61470300611047540259บ้านโนนเจริญศิลป์
62470300621047540306บ้านนาบัว
63470300631047540307บ้านโคกก่องหนองแวง
64470300641047540279บ้านนาจาร
65470300651047540271บ้านตาดโตน
66470300661047540275บ้านบะป่าคา
67470300671047540276บ้านน้ำบุ้น
68470300681047540277บ้านเชียงเพ็ง
69470300691047540278บ้านทุ่งโพธิ์
70470300701047540273บ้านหนองสนม
71470300711047540274บ้านโพนแพง
72470300721047540280บ้านโนนชนะสังคม
73470300731047540281โรงเรียนบ้านนาคอย
74470300741047540282บ้านก่อ
75470300751047540324บ้านบะนกทา
76470300761047540283บ้านนายม
77470300771047540286บ้านวังโพน
78470300781047540290บ้านอินทร์แปลง
79470300791047540292บ้านโคกก่องคูสะคาม
80470300801047540512อนุบาลคำตากล้า
81470300811047540513บ้านหนองพอกน้อย
82470300821047540514บ้านหนองเหมือดเมี่ยง
83470300831047540519บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ
84470300841047540521บ้านแสนสุขสามัคคี
85470300851047540520บ้านสันติสุขสระแก้ว
86470300861047540518ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
87470300871047540516บ้านหนองแสงดงอีบ่าง
88470300881047540517บ้านดอนคำ
89470300891047540515บ้านนาแต้
90470300901047540522แพดพิทยารัตน์
91470300911047540523บ้านตาด
92470300921047540524บ้านกุดจาน
93470300931047540525บ้านดงบัง
94470300941047540526บ้านดงอีด่อย
95470300951047540527บ้านหนองบัวสิม
96470300961047540528บ้านนาถ่อน
97470300971047540529เพียพิทยาพัฒน์
98470300981047540530บ้านท่างาม
99470301001047540130บ้านดงห้วยเปลือย
100470301011047540152นาข่าวิทยา
101470301021047540153บ้านหนองลาด
102470301031047540154บ้านหนองท่มท่ากระดัน
103470301041047540155บ้านซ่อมดู่
104470301051047540157บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์
105470301061047540132บ้านด่านสมบูรณ์
106470301071047540131ขาวสง่าเจริญวิทย์
107470301081047540129บ้านดงหม้อทอง
108470301091047540148บ้านคำยาง
109470301101047540149บ้านดงเหนือ
110470301111047540150บ้านดอนแดงคำอ้อ
111470301121047540151บ้านท่าช้างเจริญไพศาล
112470301131047540156คำปลาฝานาทวี
113470301141047540141บ้านหนองแอกดอนสวรรค์
114470301151047540142บ้านน้ำจั้น
115470301161047540143บ้านโนนไทย
116470301171047540147บ้านสามแยกพิทักษ์
117470301181047540120บ้านโนนสะอาดนาเหมือด
118470301191047540121ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347)
119470301201047540122บ้านพุทธรักษา
120470301211047540123บ้านคำภูทอง
121470301221047540124สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
122470301231047540146โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์ลึมบองวิทย์
123470301241047540116บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์
124470301251047540117บ้านหว้านสหวิทยา
125470301261047540119บ้านสรศรี
126470301271047540144บ้านจาร
127470301281047540145บ้านดงยาง
128470301291047540115อนุบาลบ้านม่วง
129470301301047540118ประชานาดอกไม้
130470301311047540125ชุมชนบ้านมาย
131470301321047540126นาจานกล้วยน้อย
132470301331047540127บ้านหนองบ่อโนนสว่าง
133470301341047540133บ้านโพธิ์ชัย
134470301351047540134บ้านบ่อแดง
135470301361047540136บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี
136470301371047540137โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น
137470301381047540138บ้านนาดูนนาดี
138470301391047540139บ้านโนนแสบง
139470301401047540140ชุมชนบ้านห้วยหลัว
140470301411047540135บ้านห้วยทราย
141470301421047540128บ้านเหล่าผักใส่
142470301431047540488บ้านท่าก้อน
143470301441047540489บ้านดอนแดง
144470301451047540490บ้านท่าควาย
145470301461047540491บ้านนาหวาย
146470301471047540492บ้านโพนก่อ
147470301481047540496บ้านโนนสวรรค์
148470301491047540494บ้านสงเปือย
149470301501047540495บ้านนากะทาด
150470301511047540493บ้านนาฮี
151470301521047540472บ้านบะหว้า
152470301531047540469บ้านบะยาว
153470301541047540471บ้านวังม่วง
154470301551047540468บ้านเม่นน้อย
155470301561047540502บ้านดงสาร
156470301571047540483บ้านเสาวัด
157470301581047540484บ้านท่าแร่ดงปลาปาก
158470301591047540485บ้านดงเสียว
159470301601047540486บ้านดงมะกุ้ม
160470301611047540482ชุมชนบ้านโพนงาม
161470301621047540467ชุมชนบ้านกลางนาโน
162470301641047540473บ้านคึม
163470301651047540474บ้านเซือม
164470301661047540475บ้านแพงใหญ่
165470301671047540487บ้านข้าวแป้ง
166470301681047540480บ้านกุดจอกน้อย
167470301691047540481บ้านโคกไม้ล้ม
168470301701047540476บ้านวาใหญ่
169470301711047540477บ้านวาน้อย
170470301721047540478บ้านหนองบัวแดง
171470301731047540479บ้านกุดจอก
172470301741047540501บ้านหนองสามขา
173470301751047540499บ้านถ้ำเต่า
174470301761047540500บ้านนาดอกไม้
175470301771047540497บ้านหนองผือ
176470301781047540498บ้านดอนทอย
177470301791047540466บ้านนายอ
178470301801047540464บ้านหนองตาไก้
179470301811047540465บ้านดอนแดงเม่นใหญ่
180470301821047540462บ้านอากาศ
181470301831047540463บ้านนาเมือง
Scroll to Top