Author Archives: admin

->> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบ สพฐ.) ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

Read More »

ข้อมูลศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 18 ศูนย์

1. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร (อำเภอวานรนิวา ...

Read More »

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

[table “1” not found /]

Read More »

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

Please enable JavaScript in your browser to comple ...

Read More »

->> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอัตราจ้างโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read More »

->> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอัตราจ้างโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read More »

->> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (งบ สพฐ.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด และตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน คำชี้แจงการเตรียมเอกสารประกอบ ...

Read More »

->> ประกาศ สพป.สกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (งบ สพฐ.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดและตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัยRead More »

->> รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอัตราจ้างโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3Read More »

Read More »