Author Archives: admin

->> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการประเมินด้านผลงาน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

Read More »

->> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

Downlaod ใบสมัคร แบบเสนอชื่อผู้ที่มีความรู้ความสาม ...

Read More »

->> ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

Read More »

->> ประกาศ สพป.สกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

   —> การขอทราบผลคะแนนการสรรหาและ ...

Read More »

ทดสอบ  

Read More »

ร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567

Read More »

->> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

Read More »

งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2566

Read More »

->> ประกาศ สพป.สกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

Download ใบสมัคร มาตรการป้องกันการทุจริต

Read More »

->> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

Read More »