Author Archives: admin

งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562

งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562

Read More »

-> กศจ.สกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 62

กศจ.สกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เ ...

Read More »

-> ประกาศจาก สสวท. เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

Read More »

งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2562

งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2562

Read More »

งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2562

งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2562

Read More »

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 2562

ตารางข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามชั้น เพศ และห้องเ ...

Read More »

-> ประกาศ ศธจ.สกลนคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562

 ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร รับสมัคร ...

Read More »

-> มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหา ...

Read More »

-> ประกาศ ศธจ.สกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประกาศ ศธจ.สกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ ...

Read More »

คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »