Author Archives: admin

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 2562

ตารางข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามชั้น เพศ และห้องเ ...

Read More »

-> ประกาศ ศธจ.สกลนคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562

 ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร รับสมัคร ...

Read More »

-> มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหา ...

Read More »

-> ประกาศ ศธจ.สกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประกาศ ศธจ.สกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ ...

Read More »

คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

กฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมน ...

Read More »

ติดต่อสอบถามข้อมูล

———————& ...

Read More »

-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส ...

Read More »

-> สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ ...

Read More »

-> สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ป ...

Read More »