Author Archives: admin

–> ประกาศ ศธจ.จังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื ...

Read More »

–> ประกาศ ศธจ.จังหวัดสกลนคร เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง การ ...

Read More »

–> ประกาศ ศธจ.จังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเข้ารับการประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประ ...

Read More »

–> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ป ...

Read More »

–> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ป ...

Read More »

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2563

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2563

Read More »

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 20 ก.ค. 63

ตารางข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามชั้น เพศ และห้องเ ...

Read More »

–> สพฐ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

สพฐ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต ...

Read More »

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ หน่วยตรวจสอบภายใน

Read More »

ขั้นตอนการให้บริการกลุ่มกฎหมายและคดี

Read More »