Author Archives: admin

-> ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเด ...

Read More »

งบทดลองเดือนกันยายน 2561

งบทดลองเดือนกันยายน 2561  

Read More »

งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561

งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561  

Read More »

-> ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบั ...

Read More »

-> ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป./ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบั ...

Read More »

-> โครงการ “โรงเรียนแห่งอนาคต – Office 365 for Education”

ด้วย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยโครงกา ...

Read More »

-> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ก ...

Read More »

-> ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับ ...

Read More »

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2561

งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2561

Read More »

-> กศจ.สกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ.ประจำปี 2561

กศจ.สกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อ ...

Read More »