Author Archives: admin

งบทดลอง เดือนตุลาคม 2566

Read More »

->> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

Read More »

นายนรงณ์ เห็นหลอด ผอ. สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การนำเสนอผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมไมตรีจิต

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

นายนรงณ์ เห็นหลอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการจัดแนวทางการบริหารจัดการอัตรา จ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักง ...

Read More »

นายนรงณ์ เห็นหลอด ผอ. สพป.สกลนคร เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบ อาคารเรียนที่ได้รับความเสียหาย ณ โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า อาคารดังกล่าวมีรอยร้าว และแตกหักบริเวณเสาของอาคาร

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

นายนรงณ์ เห็นหลอด ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

นายนรงณ์ เห็นหลอด ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายสมพงษ์ แสนโคตร, นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และ นางศุจิกา อ้วนละมัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าพบ นายกำจัด ทิพย์สุริย์ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส เพื่อรายงานตัวในการเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. สำนักงา ...

Read More »

Read More »

การประชุมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเอกชนและโรงเรียน สังกัดกรมการปกครองท้องถิ่น ในเขตพื้นที่บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านวังบง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »