Author Archives: admin

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

Read More »

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

Read More »

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(4ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

Read More »

Social Network

Read More »

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2563

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2563

Read More »

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563

Read More »

ita2020

Read More »

–>>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  เรื่องรับ ...

Read More »

Complaints

Read More »

Complaints

Read More »