Author Archives: admin

งบทดลอง เดือนกันยายน 2562

งบทดลอง เดือนกันยายน 2562

Read More »

งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2562

งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2562

Read More »

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2562

ระเบียบวาระการประชุม รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต ...

Read More »

งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562

งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562

Read More »

-> กศจ.สกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 62

กศจ.สกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เ ...

Read More »

-> ประกาศจาก สสวท. เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

Read More »

งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2562

งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2562

Read More »

งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2562

งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2562

Read More »

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 2562

ตารางข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามชั้น เพศ และห้องเ ...

Read More »

-> ประกาศ ศธจ.สกลนคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562

 ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร รับสมัคร ...

Read More »