Author Archives: admin

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึ๋กษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึ๋กษาประถมศึกษาสกลนคร ...

Read More »

ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ ปรับปรุง ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ ปรับปรุง ๔ ชั ...

Read More »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดชั้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปร ...

Read More »

การจัดชุดปฏิบัติการในการดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาด้านความปลอดภัยระหว่างการเดินทางแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67

เอกสารระเบียบการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชุดปฏิบัติการ ...

Read More »

เอกสารเบิกเงินงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

เอกสารประกอบการเบิก-จ่ายเงินเดินทางไปราชการ เพื่อเ ...

Read More »

แนวปฏิบัติสำหรับการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน

แนวปฏิบัติสำหรับการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน ...

Read More »

เอกสารประกอบการแก้ไข เปลี่ยนตัว

การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน  การแข่งขันทักษะทางว ...

Read More »

-> ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุน ...

Read More »

กิจกรรมโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ ของสัปดาห์

โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ทุกวันพ ...

Read More »

-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่ ...

Read More »