Author Archives: admin

-> รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิก ...

Read More »

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2560 ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายจุฬ ...

Read More »

-> ประกาศ ศธจ.สกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับ ...

Read More »

การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วง ...

Read More »

โรงเรียนบ้านนาแต้ ดำเนินการโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท ในช่วงลดเวลาเรียน

โรงเรียนบ้านนาแต้ ดำเนินการโครงการน้อมนำศาสตร์พระร ...

Read More »

ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ พุธ เช้า ข่าว สพฐ.

  วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 น. สพป.สกลน ...

Read More »

ต้อนรับและรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เขตพื้นการศึกษา

วันที่ 13 พ.ย.60 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ...

Read More »

-> แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ปรับปรุง แก้ไข และยืนยันข้อมูลในระบบ DMC (ข้อมูล 10 พ.ย.)

แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ปรับปรุง แก้ไข และยืนยันข้ ...

Read More »

การสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67

โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ต้องการ ...

Read More »

-> รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2560

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ...

Read More »