Author Archives: admin

-> รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ...

Read More »

-> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่ ...

Read More »

-> เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนางานด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน

เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนางานด้านสุขภาพอนามัย ...

Read More »

-> งบเทียบยอด ส.ค.60

งบเทียบยอด ส.ค.60  

Read More »

-> งบทดลอง ส.ค.60

งบทดลอง ส.ค.60  

Read More »

โรงเรียนบ้านบะหว้า กิจกรรมต้อนรับวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Read More »

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2560 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลน ...

Read More »

กิจกรรมเข้าแถว สวดมนต์ เคารพธงชาติ พร้อม ปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพ ...

Read More »

sample

Read More »

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อ ...

Read More »