Author Archives: admin

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านวังหว้า

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

โรงเรียนผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

Read More »

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมภาคเรียนที่ 2/2566

Read More »

โรงเรียนบ้านนาเมือง เข้ารับการนิเทศ ติดตาม เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

Read More »

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย เข้ารับการนิเทศ ติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2/2566

Read More »

คณะผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ พบนายอำเภอวานรนิวาส

  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

คณะผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ เข้าพบ ผกก.สภ.วานรนิวาส

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ เข้ารับการนิเทศ ติดตามเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2566

Read More »

โรงเรียนบ้านเม่นน้อย เข้ารับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

Read More »