Author Archives: admin

คณะกรรมการนิเทศ ​กำกับ​ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน​ ภาคดรียนที่ 2/2560 โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย

โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย​ ขอขอบพระคุณยิ่ง​ คณะกรรมการ ...

Read More »

คณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว

โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยวขอขอบพระคุณคณะกรรมการ นิเ ...

Read More »

โรงเรียนบ้านเซือม ได้รับมอบกระเป๋านักเรียน จากมูลนิธิคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนบ้านเซือม ได้รับมอบกระเป๋านักเรียน จากมูลน ...

Read More »

คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 โรงเรียนบ้านวังม่วง

โรงเรียนบ้านวังม่วงขอขอบพระคุณท่านรองไตรทอง สืบเชื ...

Read More »

โรงเรียนบ้านกุดจิก ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

โรงเรียนบ้านกุดจิก ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามกา ...

Read More »

คณะนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2/2560 โรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อย

วันนี้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560คณะนิเทศ กำกับ ติดตาม ...

Read More »

โรงเรียนบ้านนาแต้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและระเบียบของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาแต้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนก่อนเป ...

Read More »

-> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครา ...

Read More »

-> ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั่งที่ 15 ประจำปี 2560

ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั่งที่ ...

Read More »

-> รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ...

Read More »