Author Archives: admin

งบทดลองเดือนมีนาคม 2561

งบทดลองเดือนมีนาคม 2561  

Read More »

-> หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ...

Read More »

-> มาตราการในการป้องกันการเรียกเก็บเงินจากการยื่นคำร้องขอย้าย

มาตราการในการป้องกันการเรียกเก็บเงินจากการยื่นคำร้ ...

Read More »

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561

Download งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561  

Read More »

-> หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพป. สังกัด สพฐ.

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต ...

Read More »

งบทดลองเดือนมกราคม 2561

งบทดลองเดือนมกราคม 2561    

Read More »

ประกาศโรงเรียนบ้านกุดเรือคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนบ้านกุดเรือคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ...

Read More »

งบทดลอง เดือนธันวาคม 2560

งบทดลอง เดือนธันวาคม 2560  

Read More »

รร.บ้านกุดเรือคำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านกุดเรือคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก ...

Read More »

การประชุมทางไกล มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นายไตรทอง สืบเชื้องาม ร ...

Read More »