Author Archives: admin

-> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

Read More »

-> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่ ...

Read More »

รร.บ้านพุทธรักษา ทำกิจกรรมศิษย์รักครู ครูรักศิษย์ ตอนรับเปิดเทอมใหม่ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ให้ความรู้ประวัติวันลอยกระทง และบทสวดคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ

รร.บ้านพุทธรักษา ทำกิจกรรมศิษย์รักครู ครูรักศิษย์ ...

Read More »

คณะกรรมการนิเทศ ​กำกับ​ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน​ ภาคดรียนที่ 2/2560 โรงเรียนบ้านคำภูทอง

คณะกรรมการนิเทศ ​กำกับ​ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ...

Read More »

คณะกรรมการนิเทศ ​กำกับ​ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน​ ภาคดรียนที่ 2/2560 โรงเรียนบ้านวังหว้า

คณะกรรมการนิเทศ ​กำกับ​ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ...

Read More »

ท่านนายอำเภออากาศอำนวยและท่านปลัดพร้อมคณะที่มีตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและมอบถุงยังชีพ โรงเรียนบ้านคึม

ท่านนายอำเภออากาศอำนวยและท่านปลัดพร้อมคณะที่มีตรวจ ...

Read More »

ท่านนายอำเภออากาศอำนวยและท่านปลัดพร้อมคณะที่มีตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและมอบถุงยังชีพ โรงเรียนบ้านวังม่วง

โรงเรียนบ้านวังม่วงขอขอบพระคุณท่านนายอำเภออากาศอำน ...

Read More »

คณะกรรมการนิเทศ ​กำกับ​ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน​ ภาคดรียนที่ 2/2560 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

คณะกรรมการนิเทศ ​กำกับ​ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ...

Read More »

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2560

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนท ...

Read More »

คณะกรรมการนิเทศ ​กำกับ​ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน​ ภาคดรียนที่ 2/2560 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ

คณะกรรมการนิเทศ ​กำกับ​ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ...

Read More »