Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

สกล3 คว้าที่ 1 มาครองในวันแรกของการแข่งขันงานศิลปหัถตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

บ้านวิชาการ open house 2023 smart & smile โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียน 6 แห่งในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านนาข่า อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

ชาว สพป.สกลนคร เขต 3 ขอส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแสดงศักยภาพของตนเองให้ดีที่สุด

พวกเราชาว สพป.สกลนคร เขต 3 ขอส่งกำลังใจให้กับตัวแท ...

Read More »

การประชุมตัวแทนของโรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 247 กิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ...

Read More »

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายชัชวาล น้อยคำยาง (อดีต รอง ผอ.สพป.สน.3) ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 สิริอายุ 67 ปี 7 เดือน ณ เมรุวัดโนนวิเวกศรีเมือง

เมื่อวันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

ประชุมเตรียมงานความพร้อมวางศิลามงคลโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สาขาโรงพยาบาลบ้านม่วง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานเ ...

Read More »

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ร.ร.บ้านกุดเรือคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 น ...

Read More »