Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

ประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การประชุมการกำหนดแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

การประชุมการกำหนดแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ...

Read More »

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2565 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ ณ โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง” ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองลาด

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา” ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพ ...

Read More »

->>กำหนดการ/หลักเกณฑ์วิธีการ/คู่มือ การดำเนินการให้ได้มา ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

กำหนดการ/หลักเกณฑ์วิธีการ/คู่มือ การดำเนินการให้ได ...

Read More »

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย” ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

รับฟังการประชุมพุธเช้าข่าวโรงเรียน พุธเช้าข่าว สพฐ. และการประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

กิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 “โรงเรียนบ้านกุดเรือคำร่วมจัดนิทรรศการ”

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »