Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแอก

เมื่อวันที่ 1 1 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ ...

Read More »

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย

เมื่อวันที่ 1 1 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ ...

Read More »

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย

เมื่อวันที่ 1 1 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ ...

Read More »

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์

เมื่อวันที่ 1 1 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ ...

Read More »

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย

เมื่อวันที่ 1 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. สำนั ...

Read More »

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)

เมื่อวันที่ 1 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. สำนั ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 นำบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม RUN FOR LOVE

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ชั้น ม. 3

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. สำนัก ...

Read More »

การประชุมตัวแทนศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. สำนัก ...

Read More »