Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุดรธานี เขต 4 และ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมส่ง นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ ย้ายปฏิบัติหน้าที่ยัง สพป.สกลนคร เขต 1

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดเข้าแถวเคารพธงชาติตามแนวทางกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมบริจาคสมทบกฐินสามัคคีอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

เมื่อศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต ๓ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับ ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »